Chesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BVChesskin Beheer BV

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

Chesskin Beheer BV

"Every company must innovate; if you do not believe this, just look over your shoulder".

Contact Us

[:nl]

Resultaten/Tarieven

[:en]

Results/Rates

[:]

[:nl]

Meetbare resultaten

Het werkveld waar Chesskin Beheer BV in opereert heeft een hardnekkig imago. Het zijn snelle jongens die een adviesrapport uitbrengen en daar een fikse vergoeding voor opstrijken. Zo werkt Chesskin Beheer BV niet. Onze managing partners hebben zelf ervaring met het starten, uitbouwen en stroomlijnen van bedrijven. Zij kennen de passie, bloed, zweet en tranen waar dat mee gepaard gaat. En de vele vraagstukken waar je als bedrijf of organisatie voor komt te staan. Daarom stopt Chesskin Beheer BV niet nadat we een uitvoerbaar plan van aanpak afleveren. Wij blijven tijdens de implementatie om samen met u de resultaten te behalen.

Tarieven

Bij het intern optimaliseren van uw onderneming werken we met een projectprijs. We omschrijven samen met u wat u wilt bereiken en wat wij daarin kunnen betekenen. Dit traject kent drie fases: de analyse, het plan van aanpak en de implementatie. Afhankelijk van uw doelstellingen maken we een inschatting van het aantal uren per week of maand waarin we die doelstellingen kunnen realiseren. De vergoeding stellen we op basis daarvan vast. Zo weet u altijd wat de kosten zijn en nog veel belangrijker: wat het u gaat opleveren.

Adviesgesprek

Chesskin Beheer BV hanteert een vast tarief voor het Adviesgesprek. Een goed gesprek met een gelijkgestemde ondernemer of manager, waarin u praktische adviezen krijgt over zaken waar u tegenaan loopt.

Extra service

We maken ondernemen weer leuk!

Voor een vrijblijvende kennismaking,
bel direct 06-20137799

[:en]

Measurable results

The field in which Chesskin Beheer BV operates in has an obstinate image. They are fast guys that publish a consultancy report and a charge hefty fee for it. This is not how Chesskin Beheer BV works. Our managing partners all have experience in starting, expanding and streamlining businesses. They know the passion, blood, sweat and tears that accompany that. And the many issues that you as a company or organisation will face. Therefore, Chesskin Beheer BV does not stop after we deliver a workable action plan. We continue during the implementation to achieve the results together with you.

Rates

When internally optimising your company we work with a project price. Together we define with you what you want to achieve and what we can do there. This process has three phases: the analysis, the action plan and the implementation. Depending on your objectives, we estimate the number of hours per week or month in which we can achieve these objectives. We determine the remuneration on the basis of that. So you always know what the costs are and more importantly: what it will produce for you.

Advisory meeting

Chesskin Beheer BV has a fixed rate for the Advisory meeting. A good meeting with a like-minded entrepreneur or manager, in which you get practical advice on issues you encounter.

Additional service

We make business fun again!

For an informal chat, call 06-20137799 now

[:]